UPS – Zasilanie Awaryjne

Nasza firma projektuje instalacje zasilania awaryjnego oraz sprzedaje UPS y do zastosowań wymagających mocy do ok. 100 KVA w powiązaniu z rozdzielniami elektrycznymi i układami zasilania.

EATON 9155

ZASTOSOWANIE UPSów (zasilaczy awaryjnych)

UPS – (ang. Uninterruptible Power Supply)mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje obawa o zanik napięcia (lub o jego jakość). Pierwszym najbardziej oczywistym zastosowaniem jest zabezpieczenie zasilania systemów komputerowych. Braki w zasilaniu mogą spowodować utratę ważnych danych, których wartość może wielokrotnie przekraczać wartość samego sprzętu. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do destabilizacji całego sytemu lub uszkodzenia zasilanych urządzeń. UPSy stosuje się do ochrony zasilania w serwerowniach, fabrykach, administracji publicznej, a także w bankach, przemyśle, policji, wojsku, szpitalach, telekomunikacji i wielu innych.

Typy UPSów

  • „Off-line” chronią odbiorniki przed zanikami napięcia, wahaniami amplitudy i udarami napięciowymi. Poprez przełączenia na pracę z przetwornika w wypadku znacznego pogorszenia jakości lub zaniku napięcia. Zapewniają więc podstawowy poziom zabezpieczeń. Znajdują zastosowanie do zasilania pojedynczych komputerów lub stacji roboczych w sieciach komputerowych. (Np. Eaton 3S, Protection Station czy Ellipse ECO).
  • „Line interactive” mają ponadto możliwość korygowania długotrwałych obniżeń napięcia, a także eliminację szumów.
  • „On-line” są najbardziej zaawansowaną kategorią sprzętu. Dwukrotne przetwarzanie energii całkowicie uniezależnia napięcie wyjściowe od parametrów sieci zasilającej. Można je bez obawy można podłączać do urządzeń, którym powierzono najbardziej odpowiedzialne zadania z dziedziny IT czy rozmaitych gałęzi przemysłu. (Np. UPSy Eaton z serii: 9130, 9135, 9140 oraz 9155)

CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY ZAKUPIE UPSa?

  • Najważniejszym czynnikiem doboru jest dopasowanie określonego modelu zasilacza do aplikacji, w której będzie wykorzystany.
  • moc znamionowa (czynna i pozorna)
  • czas podtrzymania bateryjnego
  • napięcie pracy.

(Wykorzystano materiały firmy Eaton Powerware)