Archiwizacja i bezpieczeństwo danych

Wdrażamy rozwiązania zapewniające ciągłe wykonywanie kopi zapasowych, umożliwiające cofnięcie zmian które nastąpiły na komputerze a w przypadku jego awarii przywrócenie wszystkich danych które uległy usunięciu.

ferrosW naszych rozwiązaniach korzystamy z sprawdzonego oprogramowania Ferro Backup System.

Oprogramowanie to zapewnia wiele funkcji niedostępnych w rozwiązaniach darmowych (także tych dołączanych do systemu operacyjnego). Są to między innymi:

  • Backup delta – archiwizowanie tylko tych części pliku które uległy zmianie, zapewnia to lepszą wydajność i oszczędza miejsce. Szczególnie przydatne przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa plików .pst programu Outlook.
  • Architektura Klient-Serwer – zapewnia scentralizowane zarządzanie wszystkimi kopiami.
  • Zaawansowany harmonogram kopii – zapewniający możliwość dowolnej konfiguracji czasu wykonywania kopii.
  • Kopie przy wyłączaniu komputera – oprogramowanie Ferro może wymusić na użytkowniku wykonanie kopii zapasowej przed wyłączeniem komputera, uniemożliwiając wcześniejsze zamknięcie systemu.
  • Praca w tle – na stanowiskach klienckich oprogramowanie nie jest widoczne dla użytkownika, nie ma możliwości jego wyłączenia jak i zmiany parametrów.

Składniki systemu

  • Serwer – posiadający wewnętrzny lub zewnętrzny dysk twardy na, który wykonywane są kopie.
  • Stacje robocze – z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim.
  • Opcjonalne zewnętrzne miejsce do replikacji wykonanych kopii – mogą to być tasmy, dyski zewnętrzne, NAS lub inny komputer.

diagram2

Instalacja i konfiguracja

Zapewniamy dostawę i konfigurację oprogramowania jak i późniejszą weryfikację wykonywania się kopi. Udzielamy też wsparcia technicznego już zainstalowanych systemów kopii zapasowych.

Inne informacje

Ulotka Ferro Backup System (109kB)

Kto już kupił Ferro