Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja systemów serwerowych oraz wydajne rozwiązania serwerowe Dell i HP

Dostarczamy rozwiązania wirtualizacyjne bazujące na Microsoft Hyper-V wbudowanym w Windows Server 2008 R2 lub Hyper-V Server.

Wirtualizacja – to szerokie pojęcie, które obejmuje rozmaite rozwiązania, takie jak:

  • programowe urządzenia wirtualne,
  • maszyny wirtualne działające na serwerach wirtualizacji innych producentów,
  • udostępnianie oprogramowania jako usługi (Software as a Service ― SaaS)
Oferujemy usługi:
  • planowania środowiska wirtualnego
  • wdrażania wirtualnej infrastruktury IT
  • migracji maszyn fizycznych do wirtualnych
  • migracji maszyn wirtualnych pomiędzy konkurencyjnymi rozwiązaniami
  • administracji infrastrukturą IT

Posiadamy doświadczenie w pracy z rozwiazaniami wirtualizacyjnymi firmy Microsoft poparte referencjami oraz certyfikatami.
Jako podstawę do instalacji systemu do wirtualizacji polecamy serwery i macierze dyskowe firm HP oraz DELL.

Korzyści wynikające z wdrożenia wirtualizacji:

  • pełniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury serwerowej – oszczędności przy zakupie sprzętu
  • standaryzacja rozwiązania – uproszczenie zarządzania
  • łatwość rozbudowy i modernizacji – uniezależnienie od platformy sprzętowej
  • zwiększenie odporności na awarie – klastry wysokiej dostępności i LiveMigration maszyn wirtualnych
  • redukcja kosztów energi elektrycznej zasilającej infrastrukturę i systemy chłodzenia
  • wykorzystanie w ponad 50% zasobów serwerów

Oferujemy również konfiguracje pozostałych rozwiązań bazujących na systemach Microsoft m.in:

  • tworzenie i zarządzanie Active Directory
  • konfiguracja rozwiązań terminalowych Remote Desktop Services
  • kongfiguracja serwerów plików i drukarek
  • konfiguracja serwerów SQL
  • systemy archiwizacji