Wdrożenie Active Directory

Wdrożenie usługi katalogowej opartej o Active Directory

Wdrożenie Active Directory daje nam możliwość centralnego zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami.

Użytkownicy i komputery mogą być grupowani w jednostkach organizacyjnych oraz grupach zabezpieczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy odtworzyć strukturę organizacyjną firmy oraz ograniczyć dostęp do danych do osób z danej jednostki organizacyjnej.

Istnieje możliwość selektywnego przyznawania dostępu do danych, np. grupa lub osoba może posiadać dostęp tylko do odczytu a kierownik pełny dostęp.

W sieci z domeną Active Directory użytkownicy mogą korzystać z dowolnej stacji podłączonej do domeny lub być przypisani na stałe do jednego z komputerów.

W ramach jednostek organizacyjnych dzięki zasadom GPO mamy możliwość unifikacji środowiska pracy i wymuszenia wspólnych ustawień środowiska pracy.

Środowisko IT może zostać przeniesione z grupy roboczej do środowiska domenowego. Istnieje możliwość migracji stacji roboczych do domeny wraz z migracją lokalnych profili użytkowników do profili domenowych.

Przykładem powyższego wdrożenia usług katalogowych jest wdrożenie dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wykonane w roku 2013 oraz rozbudowane o kolejne 60 stacji w roku 2014.

Instalacja obejmowała:

 • Instalację i konfigurację usługi katalogowej opartej o Windows Server 2012

 • Migrację serwerów plików(Novell, Suse Linux) do serwera Windows Server 2012

 • Migrację stacji roboczych do środowiska domenowego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty

Migracja do środowiska wirtualnego

Migracja na nowy serwer oprogramowania Sage Symfonia

Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązanie serwerowe oparte na platformie HP oraz systemie Windows 2012 Serwer. Rozwiązanie umożliwiło instalację nowej wersji programu Sage Symfonia Forte.

Dotychczas użytkowane oprogramowanie Sage Symfonia zostało przeniesione do środowiska wirtualnego w celu zapewnienia dostępu do archiwum programu. Jako środowisko wirtualizacyjne został wykorzystany mechanizm Hyper-V zintegrowany z systemem Windows 2012 Serwer.

Migracja rozwiązania serwerowego

Migracja rozwiązania serwerowego

W lutym dla naszego stałego Klienta wykonaliśmy usługę migracji rozwiązania serwerowego na nową platformę sprzętową.

Migracja obejmowała:

 • przygotowanie platformy sprzętowej opartej na serwerze DELL T420 wraz z macierzami RAID-1(SSD) oraz RAID-5(SATA)
 • instlacje platformy wirtualizacyjnej – Microsoft Windows 2012 R2 Standard
 • przygotowanie maszyn wirtualnych:
  • serwer plików, baz danych – Microsoft Windows 2008 R2 Standard
  • serwer terminalowy – Microsoft Windows 2008 R2 Standard
 • migrację plików oraz baz danych MS SQL, Firebird z istniejącego serwera Windows 2008 Foudation

Całość prac została wykonana w godzinach nocnych aby nie zaburzać pracy firmy.
Nowa platforma wykorzystywana jest do pracy z oprogramowaniem Kameleon.ERP oraz Comarch Optima.