Wdrożenie Active Directory

Wdrożenie usługi katalogowej opartej o Active Directory

Wdrożenie Active Directory daje nam możliwość centralnego zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami.

Użytkownicy i komputery mogą być grupowani w jednostkach organizacyjnych oraz grupach zabezpieczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy odtworzyć strukturę organizacyjną firmy oraz ograniczyć dostęp do danych do osób z danej jednostki organizacyjnej.

Istnieje możliwość selektywnego przyznawania dostępu do danych, np. grupa lub osoba może posiadać dostęp tylko do odczytu a kierownik pełny dostęp.

W sieci z domeną Active Directory użytkownicy mogą korzystać z dowolnej stacji podłączonej do domeny lub być przypisani na stałe do jednego z komputerów.

W ramach jednostek organizacyjnych dzięki zasadom GPO mamy możliwość unifikacji środowiska pracy i wymuszenia wspólnych ustawień środowiska pracy.

Środowisko IT może zostać przeniesione z grupy roboczej do środowiska domenowego. Istnieje możliwość migracji stacji roboczych do domeny wraz z migracją lokalnych profili użytkowników do profili domenowych.

Przykładem powyższego wdrożenia usług katalogowych jest wdrożenie dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wykonane w roku 2013 oraz rozbudowane o kolejne 60 stacji w roku 2014.

Instalacja obejmowała:

 • Instalację i konfigurację usługi katalogowej opartej o Windows Server 2012

 • Migrację serwerów plików(Novell, Suse Linux) do serwera Windows Server 2012

 • Migrację stacji roboczych do środowiska domenowego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty

Migracja do środowiska wirtualnego

Migracja na nowy serwer oprogramowania Sage Symfonia

Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązanie serwerowe oparte na platformie HP oraz systemie Windows 2012 Serwer. Rozwiązanie umożliwiło instalację nowej wersji programu Sage Symfonia Forte.

Dotychczas użytkowane oprogramowanie Sage Symfonia zostało przeniesione do środowiska wirtualnego w celu zapewnienia dostępu do archiwum programu. Jako środowisko wirtualizacyjne został wykorzystany mechanizm Hyper-V zintegrowany z systemem Windows 2012 Serwer.

Migracja rozwiązania serwerowego

Migracja rozwiązania serwerowego

W lutym dla naszego stałego Klienta wykonaliśmy usługę migracji rozwiązania serwerowego na nową platformę sprzętową.

Migracja obejmowała:

 • przygotowanie platformy sprzętowej opartej na serwerze DELL T420 wraz z macierzami RAID-1(SSD) oraz RAID-5(SATA)
 • instlacje platformy wirtualizacyjnej – Microsoft Windows 2012 R2 Standard
 • przygotowanie maszyn wirtualnych:
  • serwer plików, baz danych – Microsoft Windows 2008 R2 Standard
  • serwer terminalowy – Microsoft Windows 2008 R2 Standard
 • migrację plików oraz baz danych MS SQL, Firebird z istniejącego serwera Windows 2008 Foudation

Całość prac została wykonana w godzinach nocnych aby nie zaburzać pracy firmy.
Nowa platforma wykorzystywana jest do pracy z oprogramowaniem Kameleon.ERP oraz Comarch Optima.

Rozwiązania Informatyczne

Wdrożenie sieciowego systemu kopii zapasowej

Sieciowy system kopii zapasowej umożliwia zcentralizowane wykonywanie kopii zapasowych danych przechowywanych na stacjach roboczych i serwerach.

Centralna konsola zarządzania serwerem kopii zapasowych pozwala na zarządzanie i monitorowanie zadań archwizacyjnych oraz odtwarzanie danych.

Przykładem sieciowego systemu kopii zapasowych jest oprogramowanie Ferro Backup System i udostępnia poniższe funkcjonalności.

 • Backup delta – archiwizowanie tylko tych części pliku które uległy zmianie, zapewnia to lepszą wydajność i oszczędza miejsce. Szczególnie przydatne przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa plików .pst programu Outlook.
 • Architektura Klient-Serwer – zapewnia scentralizowane zarządzanie wszystkimi kopiami.
 • Zaawansowany harmonogram kopii – zapewniający możliwość dowolnej konfiguracji czasu wykonywania kopii.
 • Kopie przy wyłączaniu komputera – oprogramowanie Ferro może wymusić na użytkowniku wykonanie kopii zapasowej przed wyłączeniem komputera, uniemożliwiając wcześniejsze zamknięcie systemu.
 • Praca w tle – na stanowiskach klienckich oprogramowanie nie jest widoczne dla użytkownika, nie ma możliwości jego wyłączenia jak i zmiany parametrów.
Składniki systemu
 • Serwer – posiadający wewnętrzny lub zewnętrzny dysk twardy na, który wykonywane są kopie.
 • Stacje robocze – z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim.
 • Opcjonalne zewnętrzne miejsce do replikacji wykonanych kopii – mogą to być tasmy, dyski zewnętrzne, NAS lub inny komputer.

W/w oprogramowanie zostało wdrożone u kilku z naszych klientów, m.in:

 • KPG sp. z o.o.
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Vinotti sp. k sp. z o.o.
 • MM Sport sp.j

Wdrożenie systemu do pracy zdalnej

Rozwiązanie umożliwia pracę na systemie zainstalowanym w siedzibie firmy poprzez sieć Internet z wykorzystaniem połączeń VPN lub dedykowanych łącz.

Składa się z serwera VPN oraz hosta usług zdalnych.Rolę serwera VPN może pełnić router sprzętowy lub oprogramowanie zainstalowane na serwerze. Użytkownicy łączą się do współdzielonego systemu lub dedykowanych stacji roboczych.

Dzięki pracy zdalnej zyskujemy możliwość elastycznego wykorzystania zasobów sprzętowych oraz personalnych.

Z powyższego rozwiązania korzystają np. biura rachunkowe oraz sieci handlowe np. sklepy meblowe.

Przykładem wdrożenia w/w rozwiązania jest m.in. biuro rachunkowe KPG sp. z o.o  dla którego wykonaliśmy konfigurację środowiska do pracy zdalnej dla 30 użytkowników pracujących z 5 lokalizacji oraz łaczących się z siedzib klientów.

Rozwiązania kompleksowe

Kompleksowe rozwiązanie łączące system telewizji przemysłowej z automatyką bramową i bramofonem.

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych interfejsów w bramofonach możliwe jest wykonanie zintegrowanego systemu pozwalającego na otwarcie bramy i furtki wejściowej za pomocą:

 • kodu pin pracownika
 • karty rfid pracownika
 • telefonu wewnętrznego
 • wewnętrznej aplikacji CRM (wraz z podglądem kamer)
 • za pomocą systemu LPR (Licence Plate Recognition) – odczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów wjeżdżających na teren firmy
 • za pomocą aplikacji na Smartphona (Anroid, iOS, Symbian, BlackBerry)
 • standardowych pilotów RF

Bramofony przy furtkach wejściowych pozwalają na połączenie z dowolnym numerem wewnętrznym lub grupy wywoławczej (np. dział handlowy).
Zastosowanie przekaźników sterowanych poprzez sieć IP umożliwia integrację z nieistniejącymi systemami informatycznymi w tym rozbudowanym systemem telewizji przemysłowej.

Rozwiązanie umożliwia pełen dostęp do pełnej historii zdarzeń – zapisuje każde otwarcie bramy wraz z zdjęciem osób znajdujących się przed furtką, dołączając adnotację który z pracowników zatwierdził ich dostęp.

Podsystem LPR zawiera bazę danych numerów rejestracji samochodów służbowych i prywatnych pracowników umożliwiając im wjazd na teren firmy bez konieczności zatrzymywania się przed bramą. Dokładność odczytu rejestracji waha się od 98% procent w słoneczny dzień do 80% w dni deszczowe. Każdy wjazd i wyjazd samochodu jest zapisywany do historii zdarzeń. System może być rozbudowany o czytniki RFID i system GPS umożliwiając śledzenie samochodów służbowych.