Punkty dostępowe Cisco Aironet

C1770746
Zapewnienie dostępu do sieci bezprzewodowej w biurze lub magazynie dzięki instalacji punktów dostępowych z serii Cisco Aironet 130AG i Cisco Aironet 1240AG. Urządzenia Cisco zapewnią najlepsze usługi mobilności, wydajność i zabezpieczenia. Bezpieczny dostęp bezprzewodowy dla pracowników i gości przy minimalnym kapitale inwestycji i możliwość ochrony tej inwestycji w miarę zmieniania się potrzeb firmy.

Dzięki możliwośći zarządzania poprzez dedykowany kontroler sieci bezprzewodowych Cisco Wireless LAN Controller z serii 2100 zapewniają elastyczną budowę sieci bezprzewodowych która może rosnąć wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Punkty dostępowe stosujemy m.in. w biurach w celu zapewnienia dostępu do zasobów sieci lokalnej i Internetu, magazynach w celu zapenienia łączności przenośnym kolektorom danych i czytnikom kodów kreskowych.

Najważniejsze informacje

Punkty dostępu z serii Cisco Aironet 1130AG/1240AG oferują następujące możliwości:

  • Szeroki zasięg. Urządzenia radiowe i anteny Cisco zaprojektowano z myślą o najbardziej niezawodnym zasięgu.
  • Wydajność. Podwójne urządzenia radiowe o wysokiej przepustowości zapewniają elastyczność, możliwości i wydajność potrzebne do obsługi szerokiego zestawu aplikacji mobilnych, takich jak dostęp dla gości i usługi głosowe w bezprzewodowej sieci LAN.
  • Bezpieczeństwo. Punkty dostępu (AP) Cisco są znane z nagradzanych implementacji opartych na standardach i zaawansowanych opcji zabezpieczeń.
  • Skalowalność. Punkty dostępu mogą działać samodzielnie, zapewniając podstawowy zasięg i usługi mobilności, albo współdziałać z urządzeniami Cisco do kontroli bezprzewodowej sieci LAN na potrzeby obsługi zaawansowanych aplikacji i scentralizowanego zarządzania wieloma punktami dostępu.
  • Elastyczność. Punkty dostępu Cisco 1130AG są przeznaczone do biur, a wzmocniona konstrukcja punktów dostępu 1240AG jest przeznaczona do fabryk, magazynów i punktów sprzedaży detalicznej.

Punkty dostępu z serii Cisco Aironet 1130AG/1240AG oferują między innymi następujące funkcje:

  • Podwójne urządzenia radiowe umożliwiają obsługę wielu opcji sieci bezprzewodowych zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, udostępniając najwyższą wydajność, najlepszy zasięg i obsługę urządzeń klienckich.
  • Funkcje zapewniania zasięgu nawet w przypadku przeszkód i potencjalnych zakłóceń.
  • Łatwa instalacja w sufitach podwieszanych.
  • Integracja z oprogramowaniem Cisco do zarządzania i monitorowania.
  • Bezpieczny, blokowany system instalacji w lekkiej obudowie plastikowej (punkt dostępu 1130AG) lub obudowie wzmocnionej (punkt dostępu 1240AG).