Nasze kompetencje

Instalacje nienadzorowane Systemów Windows Vista/7/8
Instalacja zunifikowanego systemu na wielu stacjach roboczych, przygotowanie nośników i obrazów dla instalacji systemów Windows Vista/7/8, posiadających zintegrowane sterowniki do wszelkiego sprzętu dostępnego na komputerach. Integrowane mogą być też aplikacje, ustawienia oraz inne zmiany wykraczające poza domyślne instalacje Windows. Tak przygotowane obrazy możemy za pomocą sieci i funkcji PXE rozgłosić na wiele komputerów w jednym momencie.

Wysoka dostępność usług w Windows Serwer 2008R2/2012
Instalacje oparte o Windows Serwer 2008R2/2012 zapewniające wysoką dostępność usług. W takiej konfiguracji w razie awarii jednego z fizycznych serwerów inne przejmują jego rolę. Wysoko dostępnymi usługami mogą być zarówno DHCP, DNS, MS SQL, Terminal Services jak i niestandardowe aplikacje firm trzecich (MySQL, PostgreSQL, inne bazy danych, inne aplikacje wymagające nieprzerwanej pracy).

Microsoft Terminal Services
Konfiguracja usługę terminalowego dostępu do aplikacji. W połączeniu z sieciami VPN oraz usługą Active Directory konfiguracja taka pozwala na zdalną pracę z filii lub oddziałów firmy. Logowanie do takiego terminala może odbywać się za pomocą loginu hasła lub certyfikatu. Możliwe jest też skonfigurowanie dwustopniowego logowania (tokeny – TOTP lub HOTP).