Microsoft

Umowy licencjonowania Open umożliwiają łatwe wykorzystanie i zarządzanie licencjami dzięki czemu więcej czasu zyskuje się na podstawową działalności firmy.

Program Open (dawniej: Otwarta Licencja Microsoft, MOLP)

Podstawowy program licencjonowania pozwalający na szybkie uzyskanie dostępu do oprogramowania w zamian za uiszczane opłat na bieżąco. Polecany dla małych firm i instytucji.

Kwalifikacja

Po spełnieniu warunku zakupu początkowego nie mniejszego niż pięć licencji klient może w czasie trwania umowy dokupować dowolne potrzebne mu produkty.

Program Open przeznaczony jest dla instytucji komercyjnych oraz dla organizacji z następujących sektorów:

  • instytucje administracji państwowej,

  • placówki służby zdrowia,

  • instytucje edukacyjne,

  • kwalifikujące się organizacje charytatywne (kod 501(c)(3) w klasyfikacji niedochodowych organizacji zwolnionych z opodatkowania),

  • organizacje międzynarodowe.

Ile to kosztuje:

W celu uzyskania informacji o kosztach zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.