Praca zdalna

Czym jest praca zdalna?

Istnieją sytuacje, w których nie możemy dotrzeć do siedziby firmy, a potrzebujemy wykonać konieczną pracę – np. wypisać fakturę za wykonaną tuż przed urlopem usługę. Wtedy z pomocą przychodzi możliwość pracy zdalnej – jest to połączenie się z siedzibą
firmy za pomocą sieci internet z dowolnego miejsca na świecie, które umożliwia dostęp do wszystkich usług i danych firmowych.

Jak wygląda taka praca?

rds

Od zwykłego siedzenia w biurze praca zdalna różni się dwiema cechami: korzystasz z własnego komputera z internetem oraz pracujesz gdzie tylko chcesz. Połączenie z firmą można zrealizować na trzy sposoby:

1) za pomocą sieci VPN
Ten sposób zapewnia pełen dostęp do sieci biurowej – dosłownie Twój komputer jest podłączony do tej sieci. Patrz: sieci VPN.
2) poprzez pulpit zdalny
Ten sposób wymaga, aby Twój (lub dedykowany do tego) komputer w biurze był włączony. Z poziomu Twojego komputera łączysz się z owym komputerem w firmie i pracujesz na nim. Ponieważ wszystkie działania wykonują się na komputerze firmowym, a Ty jedynie z nim się łączysz, to możesz używać różnych komputerów oraz nie musisz instalować jakiegokolwiek oprogramowania. Potrzebujesz jedynie stałego łącza internetowego.
3) poprzez przeglądarkę / program
Przy odpowiedniej konfiguracji serwerów i sieci, usługi dają możliwość dostępu z dowolnego miejsca – wystarczy wtedy posiadać odpowiedni program i podać dane wymagane do połączenia z serwerem.

Zalety i korzyści

 • brak konieczności fizycznego przebywania w firmie,
 • uniezależnienie od zdarzeń losowych (np. zepsute auto, choroba),
 • możliwość całkowitego zrezygnowania z pracy w biurze,
 • unifikacja środowiska pracy,
 • skalowalność rozwiązania,
 • bezpieczeństwo danych dzięki zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wdrożenie usług pracy zdalnej przez naszą firmę

Oferujemy usługi wdrożenia VPN i konfiguracji środowiska pracy zdalnej w Państwa firmie.

 1. Uruchamiamy system w zakresie usług:
  • instalacji i konfiguracji środowiska pracy zdalnej wraz z zależnymi komponentami,
  • sieci VPN,
  • usług terminalowych na serwerze Microsoft Windows bądź komputerach firmowych,
  • dostępu zdalnego w połączeniu z rozwiązaniem Fortinet,
  • szyfrowania danych na komputerach użytkowników,
 2. Doradzamy w zakresie niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania,
 3. Organizujemy warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania systemu w przypadku awarii,
 4. Sporządzamy dokumentację środowiska, w której zawierają się informacje o:
  • użytym sprzęcie,
  • konfiguracjach i strukturze sieci VPN,
  • konfiguracjach komputerów, z którymi można połączyć się zdalnie,
  • sposobach pracy zdalnej w danej firmie,
  • komputerach administracyjnych,