Instalacje i pomiary elektryczne

Instalacje i pomiary elektryczne

Zasilanie podstawowe systemów komputerowych

 • wykonujemy instalacje elektryczne dla serwerowni i urządzeń teletechnicznych
 • zasilanie szaf teletechnicznych, dostarczamy osprzęt zasilający szafy,
 • układy pomiarowe I przełączeniowe dla szaf
 • realizujemy zasilanie dla obszarów okablowania strukturalnego
 • dobieramy i montujemy dedykowane kompensatory mocy biernej dla UPS-ów serwerowni i urządzeń teleinformatycznych
 • zasilanie klimatyzacji w serwerowniach
 • projektujemy rozdzielnie dedykowane dla serwerowni, układy bypas I przyłącza zasilania awaryjnego

Zasilanie awaryjne dla urządzeń komputerowych

 • realizujemy zabezpieczenia na wypadek awarii zasilania
 • wdrażamy rozwiązania UPS – Uninterruptible Power Supply system awaryjnego zasilania dla serwerowni jak i całych sieci,
 • dostarczamy i montujemy UPSY o mocach do 50KVA, oferujemy rozwiązania APC I Eaton o czasie autonomii od kilku do kilkuset minut,
 • dostarczamy i konfgurujemy systemy powiadamiania o awariach zasilania

Zasilanie ogólne

 • instalacje zasilania biur i obiektów, trasy kablowe, rozdzielnice
 • układy zasilania obszarów roboczych, handlu biur i produkcji, głównie średniej wielkości
 • instalacje komercyjne
 • zasilanie maszyn i urządzeń przemysłowych
 • zasilanie odbiorów nietypowych I oświetlenia

Usługi pomiarowe

 • wykwalifikowani technicy realizują pełny zakres pomiarów sprawdzających ochronnych okresowych i okolicznościowych, w tym pomiar czasu i prądu zadzialania wyłącznika różnicowo prądowego, pomiar pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji
 • pomiary wykonujemy nowoczesnymi urządzeniami SONEL a do każdego pomiaru sporządzamy właściwą dokumentację i protokoły
 • nasze pomiary są wiarygodne a dokumentacja rzetelna

Obszary realizacji: Polska południowa

Sieci Lan i teletechnika w Polsce południowej

Realizacje i aktualności