Systemy alarmowe i kontroli obwodowej

Systemy alarmowe Kraków

Instalujemy SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU czyli systemy alarmowe

instalacje służące do wykrywania prób włamania lub niedozwolonego wejścia na teren nadzorowanego obiektu.

Wykonujemy instalacje w oparciu o centrale Satel głównie w wykonaniu przewodowym oparte o centrale Integra.

Integrujemy obszar chroniony kontrolą obwodową opartą o technologię światłowodową z centralą wewnętrzną budynku i nadzorem zewnętrznym realizowanym przez routery GSM. System alarmowy zintegrowany z kontrolą dostępu i monitoringiem daje pełne zabezpieczenie dostępu np. do obiektów, danych lub dokumentów wymagane przez rodo.

Pewność i niezawodność

Wykonane przez nas systemy oferują pewność wykrywania różnych zdarzeń, montowane czujniki reagują m.in. na: ruch, otwarcie drzwi lub okien, wstrząsy, dźwięki, dym, wyciek wody lub gazu, sprawną sygnalizację wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, lub przekazanie właściwego powiadomienia .

Obszary realizacji: Małopolska, Kraków

IT and LAN support working area - Małopolska Kraków

Realizacje i aktualności