Zakres obowiązków:
Wykonywanie robót teletechnicznych (przygotowanie tras kablowych, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, układanie okablowania teleinformatycznego, światłowodowego oraz elektrycznego i sygnalizacyjnego), prowadzenie książki obmiarów i dokumentowania instalacji.