Dla nowego klienta – biura rachunkowego – zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dostęp zdalny do oprogramowania Comarch Optima oraz programu Płatnika.

Wykonana została:

  • konfiguracja serwera terminali( Windows 2008 Serwer Foudation)
  • migracja serwera SQL dla Comarch Optima
  • migracja bazy danych programu Płatnika do bazy SQL
  • konfiguracja routera z funkcją VPN
  • konfiguracja stacji roboczych.