2 lutego podpisaliśmy umowę serwisową z Agencją Kreatywną ChocolAd z Krakowa. Umowa obejmuje utrzymanie całości infrastruktury IT oraz wsparcie dla użytkowników.