POlityka prywatności

Polityka prywatności firmy Ratio Technika Sieciowa sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o tym, jak firma Ratio Technika Sieciowa sp. z o.o. zbiera, przechowuje, przetwarza i chroni dane osobowe naszych klientów i partnerów biznesowych w ramach naszej działalności B2B.

1. Rodzaje zbieranych danych osobowych:

– Dane kontaktowe, takie jak nazwa firmy, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail.
– Dane dotyczące projektów i zleceń, które przekazują nam nasi klienci w ramach współpracy.
– Informacje dotyczące pracowników i osób kontaktowych naszych klientów, takie jak imiona i nazwiska, stanowiska, służbowe numery telefonów, służbowe adresy e-mail.

2. Cel zbierania i przetwarzania danych:

– Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów i zleceń oraz zapewnienia obsługi naszych klientów.
– Wykorzystujemy dane do celów administracyjnych, takich jak wystawianie faktur, rozliczenia i zarządzanie projektami.
– Możemy kontaktować się z Państwem w sprawach naszych usług oraz w celach marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

3. Udostępnianie danych osobowych:

– Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, chyba że jest to niezbędne do realizacji umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych:

– Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem nieautoryzowanym lub nieuprawnionym użyciem.

5. Państwa prawa:

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
– Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6. Kontakt:

– W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:
– Adres e-mail: biuro@technikasieciowa.pl
– Numer telefonu: 12 6327410, 0048603228890

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności i skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowych informacji.

Firma Ratio Technika Sieciowa sp. z o.o.  Adres: ul. Friedleina 4-6/121, 30-009 Kraków KRS: 0000463866 NIP: 6772375275, telefon: 12 6327410, 0048603228890