Certyfikat instalacyjny i projektowy CORNING

Certyfikat instalacyjny Corning

Uzyskaliśmy certyfikat instalatora okablowania miedzianego i światłowodowego wraz z pomiarami od firmy Corning. Jesteśmy uprawnieni do wdrażania rozwiązań firmy Corning spełniających standardy branżowe TIA/EIA/ISO, które są objęte 25 letnią gwarancją producenta okablowania .

Nasi specjaliści zostali przeszkoleni w zakresie projektowania, dobierania, instalowania i pomiarów okablowania. Włączając w to media miedziane i światłowodowe.

Trzej pracownicy którzy ukończyli ewaluację kursu z wynikiem pozytywnym uzyskali Certyfikaty Instalatora a jedna osoba Certyfikat projektanta: