Wdrożenie sieciowego systemu kopii zapasowej

Sieciowy system kopii zapasowej umożliwia zcentralizowane wykonywanie kopii zapasowych danych przechowywanych na stacjach roboczych i serwerach.

Centralna konsola zarządzania serwerem kopii zapasowych pozwala na zarządzanie i monitorowanie zadań archwizacyjnych oraz odtwarzanie danych.

Przykładem sieciowego systemu kopii zapasowych jest oprogramowanie Ferro Backup System i udostępnia poniższe funkcjonalności.

 • Backup delta – archiwizowanie tylko tych części pliku które uległy zmianie, zapewnia to lepszą wydajność i oszczędza miejsce. Szczególnie przydatne przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa plików .pst programu Outlook.
 • Architektura Klient-Serwer – zapewnia scentralizowane zarządzanie wszystkimi kopiami.
 • Zaawansowany harmonogram kopii – zapewniający możliwość dowolnej konfiguracji czasu wykonywania kopii.
 • Kopie przy wyłączaniu komputera – oprogramowanie Ferro może wymusić na użytkowniku wykonanie kopii zapasowej przed wyłączeniem komputera, uniemożliwiając wcześniejsze zamknięcie systemu.
 • Praca w tle – na stanowiskach klienckich oprogramowanie nie jest widoczne dla użytkownika, nie ma możliwości jego wyłączenia jak i zmiany parametrów.
Składniki systemu
 • Serwer – posiadający wewnętrzny lub zewnętrzny dysk twardy na, który wykonywane są kopie.
 • Stacje robocze – z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim.
 • Opcjonalne zewnętrzne miejsce do replikacji wykonanych kopii – mogą to być tasmy, dyski zewnętrzne, NAS lub inny komputer.

W/w oprogramowanie zostało wdrożone u kilku z naszych klientów, m.in:

 • KPG sp. z o.o.
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Vinotti sp. k sp. z o.o.
 • MM Sport sp.j

Wdrożenie systemu do pracy zdalnej

Rozwiązanie umożliwia pracę na systemie zainstalowanym w siedzibie firmy poprzez sieć Internet z wykorzystaniem połączeń VPN lub dedykowanych łącz.

Składa się z serwera VPN oraz hosta usług zdalnych.Rolę serwera VPN może pełnić router sprzętowy lub oprogramowanie zainstalowane na serwerze. Użytkownicy łączą się do współdzielonego systemu lub dedykowanych stacji roboczych.

Dzięki pracy zdalnej zyskujemy możliwość elastycznego wykorzystania zasobów sprzętowych oraz personalnych.

Z powyższego rozwiązania korzystają np. biura rachunkowe oraz sieci handlowe np. sklepy meblowe.

Przykładem wdrożenia w/w rozwiązania jest m.in. biuro rachunkowe KPG sp. z o.o  dla którego wykonaliśmy konfigurację środowiska do pracy zdalnej dla 30 użytkowników pracujących z 5 lokalizacji oraz łaczących się z siedzib klientów.