Instalacje światłowodowe

Instalacje światłowodowe, spawanie, pomiary, FTTH, Przełącznice, mufy, telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe

Wykonujemy instalacje i pomiary światłowodowe jedno i wielomodowe, Gbit, 10Gbit, dla sieci LAN i SAN, rozwiązań monitoringu oraz automatyki, projekty i pomiary okresowe i serwisowe.

Spawamy i mierzymy światłowody od 11 lat

Od 2008 roku wykonujemy profesjonalne usługi montażu, spawania i pomiaru instalacji światłowodowych.
Instalujemy, spawamy, wykonujemy zakończenia i testujemy światłowody zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi. Korzystamy z japońskich spawarek światłowodowych Fujikura 60S, 70S, reflektometry optyczne AFM M200Quad, AFL M210QUAD, EXFO MaxTester 730C.
Wszystkie nasze instalacje światłowodowe są mierzone reflektometrycznie, wyniki przedstawiamy formacie miernika, w formacie PDF oraz drukowane z podpisami specjalistów od pomiarów.

Instalacje światłowodowe w trudno dostępnych i nietypowych lokalizacjach w Polsce

Wykonujemy prace światłowodowe w halach, obiektach wysokiego składowania i produkcyjnych, oraz przy połączeniach zewnętrznych, w szpitalach i obiektach zagrożonych wybuchem. Wszędzie tam gdzie ze względu na pełną odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne światłowód przynosi najwięcej korzyści. A także w serwerowniach ze względu na prędkości transmisyjne do 100GBit/s.
Wykonujemy instalacje w elektrowniach, na placach magazynowych, w magazynach i w halach produkcyjnych.
Przyłącza światłowodowe bezpośrednio do maszyn (SCADA I MES) i kamer monitoringu.

Niskie koszty montażu i materiału

  Cena materiału jest porównywalne z instalacjami miedzianymi a niskie koszty wykonania spowodowały że wszystkie instalacje szkieletowe wykonywane są dziś w technologii światłowodowej. Zmiany kosztów instalacji systemów światłowodowych, oraz sprzętu powodują, że coraz częściej realizujemy światłowód do biurka (fiber to desk).
  Opis typowych złącz światłowodowych, kabli, przykładowe pomiary światłowodowe

  Światłowody wszystkich typów

  Jednomodowe OS1 i OS2 wielomodowe OM2 OM3 OM4 OM5 z włókna o nie przesuniętej dyspersji G.652 A,B,C,D i włókna o małym promieniu gięcia – Low bend fiber G.657 A1,A2 o średnicy gięcia odpowiednio 10 i 7,7mm umożliwiające spawanie z włóknem G.652 D

  Osprzęt aktywny

  Mediakonwertery jedno i wielomodowe, switche i wkładki SFP i SFP+.

  Obszary realizacji: Polska południowa

  Sieci Lan i teletechnika w Polsce południowej

  Realizacje i aktualności