Pomiary i audyty sieci LAN

Pomiary, audyty i paszportyzacje sieci LAN, WIFI, Światłowodowych

Audyty i Paszportyzacje sieci LAN, WIFI, Światłowodowych

Prowadzimy prace gwarantujące ujednolicenie standardów sieci LAN dla wielu obiektów rozproszonych, w obiektach o wielkości do ok. 10 tys torów, porządkowanie serwerowni, uzgadnianie standardów okablowania z wymogami IT.

Na potrzeby naszych instalacji projektujemy rozwiązania sieci miedzianych i światłowodowych i bezprzewodowych.

Dbamy o bieżącą funkcjonalność i skalowalność sieci, projekty wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, adekwatnie do potrzeb i standardów klienta.
Oferujemy zarówno koncepcje rozwiązań jak i projekty wykonawcze czy dokumentację powykonawczą wszystkich realizowanych branż.
Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych, pomiary i odbiory w zakresie sieci bezprzewodowych.

Mierzymy instalacje miedziane do kategorii 6A [klasa EA wg ISO] ekranowane i nieekranowane.

  Wykonujemy pomiary reflektometryczne, tłumiennościowe i certyfikacyjne włókien światłowodowych, jedno i wielomodowych. Nasze urządzenia posiadają aktualną kalibrację. Na życzenie wykonujemy też pomiary ochronne instalacji elektrycznych, oraz pomiary oświetlenia. Badamy też propagację i zakłócenia w sieciach bezprzewodowych za pomocą własnego sprzętu Ekahau sidekick.

  W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normą oraz ewentualne błędy, pomagamy też w ich usunięciu. Jeśli wymagane jest wyłącznie określenie zgodności z specyfikacją wykonujemy pomiar i protokół.

  Mierzymy aby potwierdzić zgodność okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Testujemy kanały transmisyjne by zdiagnozować uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomóc je wyeliminować.

  Obszary realizacji: Polska południowa

  Sieci Lan i teletechnika w Polsce południowej

  Realizacje i aktualności