Pomiary i diagnostyka sieci

Co i dla kogo mierzymy i certyfikujemy

fluke

Wykonujemy pomiary wszystkich wykonywanych przez naszą firmę instalacji, oraz pomiary zlecone przez innych wykonawców. Do wyników pomiarów dołączamy na życzenie, protokoły pomiarowe i wydruki. Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i diagnostyczne torów miedzianych i światłowodowych. Nasze urządzenia posiadają ważną kalibrację. 

Pomiar dynamiczny okablowania miedzianego

Dysponujemy dwoma urządzeniami pomiarowymi LanTEK III 500 oraz FLUKE DTX 1800. Umożliwiają one pomiar dynamiczny sieci komputerowych kategorii 5, 5e, 6, 6a, (Klasa D/E/Ea) . Możemy zdiagnozować błędy oraz zmierzyć dla certyfikacji praktycznie każdy typ okablowania.

Pomiar okablowania światłowodowego

Wykonujemy pomiary i testy światłowodów jedno- i wielomodowych. Reflektometry, które używamy – Noyes M200 Quad AFL oraz MaxTester 730C – mają dynamikę pozwalającą na pomiar typowych włókien do ok. 30 km. Posiadamy adekwatne mierniki mocy.

Pomiary kontrolne okresowe oraz nowych instalacji elektrycznych

Wykonujemy kompleksowe pomiary parametrów instalacji elektrycznych: impedancji pętli zwarcia (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD), rezystancji uziemień, wszystkich parametrów wyłączników RCD, rezystancji izolacji, niskonapięciowego pomiaru małych rezystancji, rejestracji napięć przemiennych, prądu, mocy oraz sprawdzania kolejności faz. Za pomocą miernika MPI-511 z automatyczną rejestracją danych; przyrząd zapewnia wykonanie pomiarów wszystkich parametrów sieci elektrycznych, przewidzianych normą EN/IEC 61557.

Przydatne informacje przy wykonywaniu pomiarów zlecanych:

 1. ile jest torów do zmierzenia,
 2. w jakim celu jest wykonywany pomiar,
 3. czy jest to nowa ( jeszcze nieużytkowana) czy użytkowana instalacja
 4. do jakiej kategorii  lub klasy ma być wykonywany pomiar,
 5. nazwa producenta okablowania,
 6. czy pomiary służą do certyfikacji sieci,
 7. jak rozległa jest instalacja,
 8. czy będą wymagane  protokoły i wydruki,
 9. w jakich godzinach można wykonać pomiary.

Dla światłowodów dodatkowo:

 1. typ włókna (MM 62,5, 50- OM1, OM2, OM3, OM4 /SM)
 2. typ złącza (SC, FC, LC, itp.)
 3. typ szlifu PC/APC
 4. przewidywane długości torów