Teletechnika

Realizujemy prace związane z montażem i konserwacją instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV, jak:

schemat_ele-_biay_-_irfan

 • Elektryczne instalacje biurowe i przemysłowe (domowe)
 • Instalacje siłowe i oświetleniowe (normalne i awaryjne)
 • Systemy zasilania awaryjnego – dobór i kalibracja urządzeń UPS
 • Instalacje dedykowane, współpracujące z okablowaniem strukturalnym i sieciowym
 • Systemy automatyki inteligentnego domu
 • Montaż tablic rozdzielczych
 • Przyłącza elektryczne
 • Profesjonalne pomiary instalacji
 • Prace elektryczne na wysokości

Korzyści ze współpracy z nami:

 • Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania ww. prac
 • Szczególną uwagę podczas realizacji naszych prac, przykładamy do kwestii estetyki i porządku
 • Duża, doświadczona załoga z rozległą wiedzą teoretyczną

 

Nasza firma projektuje instalacje zasilania awaryjnego oraz sprzedaje UPS y do zastosowań wymagających mocy do ok. 100 KVA w powiązaniu z rozdzielniami elektrycznymi i układami zasilania.

EATON 9155

ZASTOSOWANIE UPSów (zasilaczy awaryjnych)

UPS – (ang. Uninterruptible Power Supply)mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje obawa o zanik napięcia (lub o jego jakość). Pierwszym najbardziej oczywistym zastosowaniem jest zabezpieczenie zasilania systemów komputerowych. Braki w zasilaniu mogą spowodować utratę ważnych danych, których wartość może wielokrotnie przekraczać wartość samego sprzętu. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do destabilizacji całego sytemu lub uszkodzenia zasilanych urządzeń. UPSy stosuje się do ochrony zasilania w serwerowniach, fabrykach, administracji publicznej, a także w bankach, przemyśle, policji, wojsku, szpitalach, telekomunikacji i wielu innych.

Typy UPSów

 • “Off-line” chronią odbiorniki przed zanikami napięcia, wahaniami amplitudy i udarami napięciowymi. Poprez przełączenia na pracę z przetwornika w wypadku znacznego pogorszenia jakości lub zaniku napięcia. Zapewniają więc podstawowy poziom zabezpieczeń. Znajdują zastosowanie do zasilania pojedynczych komputerów lub stacji roboczych w sieciach komputerowych. (Np. Eaton 3S, Protection Station czy Ellipse ECO).
 • “Line interactive” mają ponadto możliwość korygowania długotrwałych obniżeń napięcia, a także eliminację szumów.
 • “On-line” są najbardziej zaawansowaną kategorią sprzętu. Dwukrotne przetwarzanie energii całkowicie uniezależnia napięcie wyjściowe od parametrów sieci zasilającej. Można je bez obawy można podłączać do urządzeń, którym powierzono najbardziej odpowiedzialne zadania z dziedziny IT czy rozmaitych gałęzi przemysłu. (Np. UPSy Eaton z serii: 9130, 9135, 9140 oraz 9155)

CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY ZAKUPIE UPSa?

 • Najważniejszym czynnikiem doboru jest dopasowanie określonego modelu zasilacza do aplikacji, w której będzie wykorzystany.
 • moc znamionowa (czynna i pozorna)
 • czas podtrzymania bateryjnego
 • napięcie pracy.

(Wykorzystano materiały firmy Eaton Powerware)