Active Directory

Wdrożenie usługi katalogowej opartej o Active Directory

Dzięki wdrożeniu usługi katalogowej uzyskujemy możliwość centralnego zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami.
Użytkownicy i komputery moga być grupowani w jednostkach organizacyjnych oraz grupach zabezpieczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy odtworzyć strukturę organizacyjną firmy oraz ograniczyć dostęp do danych do osób z danej jednostki organizacyjnej.

Istnieje możliwość selektywnego przyznawania dostępu do danych, np. grupa lub osoba może posiadać dostęp tylko do odczytu a kierownik pełny dostęp.
W sieci z domeną Active Directory użytkownicy mogą korzystać z dowolnej stacji podłączonej do domeny lub być przypisani na stałe do jednego z komputerów.
W ramach jednostek organizacyjnych dzięki zasadom GPO mamy możliwość unifikacji środowiska pracy i wymuszenia wspólnych ustawień środowiska pracy.

Środowisko IT może zostać przeniesione z grupy roboczej do środowiska domenowego. Isnieje możliwość migracji stacji roboczych do domeny wraz z migracją lokalnych profili użytkowników do profili domenowych.

Przykładem powyższego wdrożenia usług katalowych jest wdrożenie dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wykonane w roku 2013 oraz rozbudowane o kolejne 60 stacji w roku 2014.

Instalacja obejmowała:
  • Instalację i konfigurację usługi katalogowej opartej o Windows Server 2012
  • Migrację serwerów plików(Novell, Suse Linux) do serwera Windows Server 2012
  • Migrację stacji roboczych do środowiska domenowego