Administracja siecią LAN

Konfiguracja:
 • routerów sprzętowych i programowych,
 • przełączników warstwy 2 i 3
 • podziału pasma (QoS),
 • podziału na podsieci i VLAN,
 • połączeń typu trunk,
 • routingu pomiędzy sieciami,
 • sieci bezprzewodowych,
 • kontrolerów sieci WiFi,
 • mostów radiowych.

Codzienna administracja siecią przedsiębiorstwa:

 • nadzór nad wykorzystaniem łącza i mostów radiowych.
 • wykrywanie niepożądanych połączeń z i do sieci wewnętrznej.
 • zapewnienie bezpieczeństwa zasobów zarówno poprzez logiczne filtrowanie połączeń jak i fizyczną blokadę portów na przełącznikach.

Świadczymy również usługę audytu sieci pozwalającej określić jej słabe punkty i rozwiązać problemy z przepustowością. W trakcie audytu używamy autorskich rozwiązań pozwalających wykryć wszystkie jej nieprawidłowości oraz określić który z komputerów wykorzystuje łącze w sposób nieprawidłowy.