Microsoft Rozwiązania serwerowe

Serwery i usługi Windows Server to podstawowy serwerowy produkt firmy Microsoft, zapewniający środowisko operacyjne dla innych usług.

Jest on najbardziej rozbudowanym komponentem, gdyż zawiera wbudowane usługi, takie jak:

 • Hyper-V,
 • Active Directory,
 • serwer terminali / usługi pulpitu zdalnego,
 • serwer plików,
 • serwer DNS, DHCP, routing,
 • Internet Information Services (IIS) – serwer stron WWW

Serwer występuje w wersjach 2019, 2016, 2012 R2 i starszych. Występuje on też w odmianach Essentials, Standard, Datacenter, które różnią się ceną i możliwościami (patrz tutaj).

Ze względu na łatwość wznowienia maszyny wirtualnej po awarii zalecamy instalację wszystkich serwerów jako maszyny wirtualne.

Microsoft Hyper-V
Usługa instalowana na serwerze Windows bądź systemie Windows 10 umożliwiająca stworzenie, pracę i zarządzanie maszynami wirtualnymi.

Występuje również w wersji osobnego serwera bez GUI oraz jest całkowicie darmowa.

Ze względu na łatwość wznowienia maszyny wirtualnej po awarii zalecamy instalację wszystkich serwerów jako maszyny wirtualne.

Active Directory Domain Services
Usługa domenowa pozwalająca na ujednolicenie środowiska sieci w pracy. Więcej informacji znajduje się tutaj [Active Directory Domain Services Overview]

Microsoft SQL Server 2019 i SQL Server 2019 Express
Jest to serwer bazy danych SQL, wymaganej do działania większości aplikacji sieciowych.

Występuje on w wersjach zwykłej i bezpłatnej (Express):

 • Microsoft Exchange Server
 • Serwer poczty, pozwalający zarówno na połączenie poprzez przeglądarkę, jak i za pomocą klienta Microsoft Outlook.

 • Wdrożenie serwera przez naszą firmę
 • Aby zapewnić szybkie wznowienie systemu w przypadku awarii, wszystkie serwery instalujemy jako maszyny wirtualne.

Uruchamiamy system w zakresie usług:

 • instalacji i konfiguracji środowiska wirtualizacji wraz z zależnymi komponentami,
 • kopii zapasowych środowiska wirtualnego oraz danych serwera plików,
 • instalacji i konfiguracji serwerów oraz żądanych usług,
 • migracji danych z istniejącej infrastruktury do nowego środowiska wraz z klasyfikacją danych,
 • dostępu zdalnego w połączeniu z rozwiązaniem Fortinet,
 • kopii zapasowych środowiska wirtualnego oraz danych serwera plików,
 • aktualizacji środowisk Microsoft,
 • konfiguracji rekomendacji zabezpieczeń dla środowiska stacji roboczych oraz systemów serwerowych,
 • Doradzamy w zakresie niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania,
 • Organizujemy warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania systemu w przypadku awarii,

Sporządzamy dokumentację środowiska, w której zawierają się informacje o:

 • zainstalowanych serwerach i usługach,
 • maszynach, na których uruchomiono serwery,
 • konfiguracji usług,
 • sposobie dostępu do zarządzania usługami.