Active Directory i rozwiązania Microsoft

Czym jest Active Directory?
Jest to usługa katalogowa firmy Microsoft organizująca wiele komputerów podłączonych do jednej sieci lokalnej.
Umożliwia ona scentralizowane zarządzanie stacjami z systemami Windows oraz użytkownikami pracującymi w danej sieci.
Jedną sieć komputerów połączonych za pomocą usługi Active Directory nazywamy domeną, a serwer posiadający tę usługę – kontrolerem domeny.

Usługa Active Directory działa w oparciu o system Windows Server w wersji od 2012 wzwyż (Windows Server 2019, 2016, 2012).

W jakim celu stosuje się usługi katalogowe?

Zwirtualizowany serwer Windows wraz z usługą Active Directory pozwala na:

 • udostępnianie katalogów w sieci, co pozwala na dostęp do danych z każdego komputera w każdym momencie
 • ograniczenie grupom osób dostępu do konkretnych danych
 • szyfrowanie danych
 • tworzenie kopii zapasowych danych
 • automatyczną migrację pulpitu przy zmianie stanowiska pracy
 • zdalne (tj. poprzez sieć) połączenie z wybranym komputerem w sieci
 • zdalne połączenie z dowolnego miejsca do komputera w firmie (w połączeniu z rozwiązaniem Fortinet)
 • ujednolicenie środowisk pracy i centralne zarządzanie nimi

Oferujemy usługę wdrożenia Active Directory w Państwa firmie.
Aby zapewnić szybkie wznowienie systemu w przypadku awarii, cały serwer Windows będący kontrolerem domeny instalujemy jako maszynę wirtualną.

Uruchamiamy system w zakresie usług:

 • instalacji i konfiguracji środowiska wirtualizacji wraz z zależnymi komponentami,
 • usługi katalogowej Active Directory opartej na dwóch kontrolerach domeny,
 • rozpoznawania nazw domenowych DNS oraz nazw NetBIOS,
 • przydzielania adresów oraz konfiguracji opcji TCP/IP,
 • serwera plików z komponentami ograniczeń dyskowych, ochrony w zakresie rodzaju przechowywanych plików oraz infrastruktury klasyfikacji danych,
 • migracji danych z istniejącego serwera plików do nowego środowiska wraz z klasyfikacją danych,
 • dostępu zdalnego w połączeniu z rozwiązaniem Fortinet,
 • kopii zapasowych środowiska wirtualnego oraz danych serwera plików,
 • aktualizacji środowisk Microsoft,
 • szyfrowania danych na komputerach użytkowników,
 • konfiguracji rekomendacji zabezpieczeń dla środowiska stacji roboczych oraz systemów serwerowych,
 • Doradzamy w zakresie niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania,
 • Organizujemy warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania systemu w przypadku awarii,

Sporządzamy dokumentację środowiska, w której zawierają się informacje o:

 • nazwie domeny,
 • kontrolerach domeny,
 • komputerach, które zostały przyłączone do domeny (serwery oraz tzw. terminale),
 • komputerach administracyjnych,
 • użytkownikach i administratorach,
 • jednostkach organizacyjnych i grupach oraz o ich zawartości.