Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja systemów serwerowych oraz wydajne rozwiązania serwerowe Dell i HP
Dostarczamy rozwiązania wirtualizacyjne bazujące na Microsoft Hyper-V wbudowanym w Windows Server 2008 R2 lub Hyper-V Server.

Wirtualizacja – to szerokie pojęcie, które obejmuje rozmaite rozwiązania, takie jak:

 • programowe urządzenia wirtualne,
 • maszyny wirtualne działające na serwerach wirtualizacji innych producentów,
 • udostępnianie oprogramowania jako usługi (Software as a Service ― SaaS)
 • Oferujemy usługi:
 • planowania środowiska wirtualnego
 • wdrażania wirtualnej infrastruktury IT
 • migracji maszyn fizycznych do wirtualnych
 • migracji maszyn wirtualnych pomiędzy konkurencyjnymi rozwiązaniami
 • administracji infrastrukturą IT
 • Posiadamy doświadczenie w pracy z rozwiazaniami wirtualizacyjnymi firmy Microsoft poparte referencjami oraz certyfikatami.
 • Jako podstawę do instalacji systemu do wirtualizacji polecamy serwery i macierze dyskowe firm HP oraz DELL.

Korzyści wynikające z wdrożenia wirtualizacji:

 • pełniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury serwerowej – oszczędności przy zakupie sprzętu
 • standaryzacja rozwiązania – uproszczenie zarządzania
 • łatwość rozbudowy i modernizacji – uniezależnienie od platformy sprzętowej
 • zwiększenie odporności na awarie – klastry wysokiej dostępności i LiveMigration maszyn wirtualnych
 • redukcja kosztów energi elektrycznej zasilającej infrastrukturę i systemy chłodzenia
 • wykorzystanie w ponad 50% zasobów serwerów

Oferujemy również konfiguracje pozostałych rozwiązań bazujących na systemach Microsoft m.in:

 • tworzenie i zarządzanie Active Directory
 • konfiguracja rozwiązań terminalowych Remote Desktop Services
 • kongfiguracja serwerów plików i drukarek
 • konfiguracja serwerów SQL
 • systemy archiwizacji